dionis-elena-nikolovdionis-elenaДИОНИС – ЕЛЕНА ООД – внася, изработва и комплектова апарати за анализ на грозде, мъст, виноматериали, вина и високо алкохолни напитки. Системи за пречистване на вода. Проектира и оборудва лаборатории. Осигурява консултантска и методическа помощ. Анализира вина по показатели - алкохол, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни редуциращи захари, pH, относително тегло, серен диоксид (свободен и общ). Анализира ракии по показатели (алкохол и pH).