Посетете новите ни специализирани сайтове:

www.dionislab.bg - главен сайт-портал

www.wine.dionislab.bg - специализиран сайт за енологични продукти и нужди

www.water.dionislab.bg - специализиран сайт за продукти за обработка и пречистване на вода

www.lab.dionislab.bg- специализиран сайт за лабораторни продукти dionis elena ood logo online shop

 

Уважаеми клиенти, ако желаете да поръчате наши продукти онлайн, 

можете да го направите в нашият онлайн магазин тук!                           

 

 

Дионис-Елена ООД внася, изработва и комплектова апарати за анализи на гроздова мъст, виноматериали, вина и ракии; комплектова и разработва системи за пречистване на вода за различни цели. Фирмата напълно проектира и оборудва лаборатории; предоставя методологична и практическа помощ. 

Дионис-Елена ООД извършва анализи на технически показатели на виноматериали и вина - алкохолно съдържание, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни захари, pH,  специфична плътност, серен диоксид. Фирмата също така внася, изнася и комплектова лабораторна и декоративна стъклария, уреди, апарати, консумативи и разтвори. От 2013г. фирмата работи с енологични продукти и предлага енологични консултации.

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ САЙТА Е В ПРОЦЕС НА РЕДАКЦИЯ И ВСИЧКИ ЦЕНИ В НЕГО НЕ СА АКТУАЛНИ ЗА ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ПОСОЧЕНИТЕ В КОНТАКТИ ДАННИ ЗА ВРЪЗКИ С ФИРМАТА.